Wie hebben migraine?

2 tot 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben migraine. Gemiddeld hebben zij 2 aanvallen per maand. Dagelijks hebben minimaal 70.000 mensen in ons land een aanval. Dit zijn natuurlijk schokkende cijfers. Zoveel mensen die door migraine niet normaal kunnen functioneren, het daglicht niet goed kunnen verdragen en niet kunnen werken. Maar wie hebben migraine? Op Migrainefonds.nl lees je meer over de Nederlanders die het meest last hebben van migraine-aanvallen!

Meer vrouwen hebben migraine

Afhankelijk van de leeftijd lijden 2 à 3 keer zoveel vrouwen als mannen aan migraine. Men denkt dat dit te maken heeft met de lichamelijke en hormonale verschillen tussen mannen en vrouwen. Vooral schommelingen in de hormooncyclus, vlak voor en tijdens de menstruatie, zorgen voor veel migraineklachten.

Bij ongeveer tien procent van de vrouwen in Nederland gaat de menstruatie altijd gepaard met migraine. Dit betekent dat elke maand ongeveer 310.000 vrouwen hormonale migraine hebben. Deze aanvallen zijn vaak heftiger en duren langer. We zien wel dat de migraine klachten bij vrouwen na hun overgang afnemen.

Wetenschappers van de Universiteit Miguel-Hernández hebben een review-onderzoek gedaan naar de verschillen in migraine tussen mannen en vrouwen. Zij concluderen dat vooral oestrogeen ervoor zorgt dat vrouwen vaker migraine hebben. Mannen hebben dit hormoon ook, maar in lagere concentraties. Er is echter wel meer onderzoek nodig om de relatie tussen hormonen en migraine te begrijpen.

wie hebben migraine

Jongeren met migraine

Niet alleen volwassenen lijden aan migraine, maar ook kinderen. In Nederland hebben maar liefst 150.000 jongeren migraine. Bij kinderen zijn de symptomen van migraine wel vaak anders dan bij volwassenen. Ze hebben meestal meer last van misselijkheid, buikpijn, diarree en duizeligheid. Een aanval duurt bij hen vaak ook korter dan bij volwassenen. Na een aantal uren slaap is de aanval weer over.

Is migraine erfelijk?

Migraine is deels erfelijk. Veel patiënten kennen daarom wel iemand in de familie die het ook heeft. Heb je aanleg voor migraine, dan heb je inderdaad een verhoogde kans dat je het krijgt. Maar deze erfelijke factoren alleen zijn niet voldoende om migraineaanvallen te krijgen. Ook lichamelijke en omgevingsfactoren spelen een rol.

Helaas is er nog maar weinig bekend over de exacte oorzaak van deze aandoening. Wil je toch meer weten over mogelijke oorzaken en wat er gebeurt in je hersenen bij een aanval? Lees hier meer over de migraine oorzaak.